Khawab Mein Badshah ka Muhafiz Dekhna | Khawab Nama

ب

Khawab Mein Badshah ka Muhafiz Dekhna | Khawab Nama:Allama Ibn-e-Sirin ki kitab Khwab nama k mutabik:

Badshah ka Muhafiz:

Khawab mien badshah k chokidaar ko dekhna ALLAH Taala k zikar aur shab e bedari par daleel hai aur kabhi sharr aur bad zubaani par bhi dlalat karta hai agar khawab mien bazaar ya qaid khaany ka chokidaar ko dekha to daleel hai k jis raaz ko wo chupana chahta hai wo zaahir hoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *