Khawab Mein Badshah ke Oont ki Sawari Dekhna

ب

Khawab Mein Badshah ke Oont ki Sawari Dekhna | Khawab Nama:Allama Ibn-e-Sirin ki kitab Khwab nama k mutabik:

Badshah ke Oont ki Sawari:

Iska khawab mien dekhna safron, samandari aur khuski sar garmiyoon aur bimaariyon sy shifa par dlalat karta ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *